کاتالیست ها

Catalysts

هم گام با تغییرات و پیشرفت سریع صنایع ، شرکت مهندسی فناوری دانش خوردگی هماهنگ با نیازهای بازار پیش می رود. این شرکت با شناخت کامل بازار و با استفاده از کادری مجرب و کارآزموده شما را در مواجه با چالش های پیچیده صنایع پالایش و پتروشیمی یاری می رساند.

این شرکت کاتالیست های نوینی و مفیدی را که بر اساس نیازهای امروز و آینده مشتریان خود طراحی شده است تامین می نماید.

این شرکت با صرف زمان و انجام تحقیقات لازم نسبت با شناسایی مشکلات احتمالی و راه حلهای غلبه بر آنها در جهت رشد عملکردی و سودی کافرمایان خود عمل می نماید.

شرکت مهندسی فناوری دانش خوردگی قادر به تامین طیف گسترده ای از کاتالیست های مورد نیاز پالایشگاه ها و پتروشیمی ها می باشد که شامل این موارد می باشد:

Oil Refining Catalysts

Petrochemical Catalyst

Gas Processing Catalyst