خدمات

Services

شرکت مهندسی فناوری دانش خوردگی طیف گسترده ای از خدمات فنی را برای مشتریان خود فراهم میکنند. در واقع متخصصین ما در بخش های فنی وتحقیقاتی مشتاقانه حاضر به همکاری با کارخانه های صنعتی متفاوت از قبیل پالایشگاه ها، پتروشیمی و غیره در تمام موارد می باشند.

متخصصین این شرکت در زمینه های ذیل به مشتریاانمان خدمات ارایه می نمایند:

 • مانیتورینگ خوردگی
 • بازرسی خطوط لوله
 • پوشش ها
 • انتخاب کاتالیست، مواد شیمیایی و جاذب های مناسب
 • راه اندازی
 • بهینه سازی
 • بررسی فنی مراحل راه اندازی و پروسه shut down
 • بررسی فنی مراحل پروسه shut down
 • طراحی مهندسی
 • خدمات فنی حین راه اندازی و shut down
 • خدمات فنی حین shut down
 • ارزیابی عملکرد منظم
 • عیب یابی فوری

علاوه بر خدمات فوق الذکر،شرکت مهندسی فناوری دانش خورگی تجهیزات مرتبط با هر یک از خدمات مذکور را نیز تامین می نماید. تجهیزاتی که کاملا با خدمات ارایه شما سازگار می باشند، از این رو، این شرکت می تواند همزمان با ارایه خدمات تجهیزات مورد نیاز مشتریان خود را تامین نماید.