طرح ملی كهاب


باتوجه به خطرات ناشي از استنشاق بخار بنزين براي سلامتي انسان و همچنين خطرات زيست محيطي انتشار بخارات هيدروكربني در هوا ولزوم كاهش انتشار اين بخارات وآلاينده هاي زيست محيطي دربسياري ازكشورهاي جهان، منجر به وضع قوانين و مقرارت شديدي براي كنترل و كاهش انتشار آنها گرديده است.

“طرح كهاب“ برگرفته از ابتداي كلمات: كاهش، هدايت، انتقال وبازيافت بخار بنزين (در سال 1387) با دريافت مصوبه از هيئت محترم دولت به عنوان يك طرح ملي معرفي شده است. از اهداف اصلي “طرح ملي كهاب در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران” شناسايي مكان هاي انتشار بخار بنزين مي باشد. از جمله مزاياي اجراي طرح كهاب مي توان به كاهش آلاينده هاي ناشي از بخارات بنزين در جايگاههاي سوخت، افزايش درآمد جايگاه بازيافت بخارات بنزين و اخذ امتياز و كارمزد جايگاهها اشاره نمود.

شركت مهندسي فناوري دانش خوردگيبا بيش از 15سال تجربه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و پيشرو در اجراي استاندارد هاي زيست محيطي و كنترل آلاينده هاي محيطي، بعنوان اولين مجري طرح كهاب در ايران فعاليت خود را در زمينه نصب و راه اندازي دستگاه هاي بازيافتبخارات بنزين (VRR) از سال 1392 آغاز نموده و تنها نماينده رسمي و انحصاري شركت FuelManagementTechnology اسپانيا در ايران مي باشد .

اين شركت در سال 1393با بهره گيري از توان متخصصان و كارشناسان خودموفق به نصب اولين دستگاه بازيافت بنزين بصورت پايلوت درجايگاه اختصاصي كرج (شركت پخش فرآودره هاي نفتي ايران استان البرز) گرديد. با توجه به ملي بودن طرح كهاب و ضرورت بومي سازي تجهيزات مورد نياز طرح مذكور، اين شركت در سال 1397، ضمن كسب موافقت شركت FuelManagementTechnology نسبت به انتقال تكنولوژي، دانش فني آن اقدام نموده وموفق به بومي سازي ، ساخت و نصب دستگاه هاي بازيافت بخارات بنزينتحت عنوان برند ”Danesh“ در كشور شده وهمچنين تاييديه هاي فني و HSE لازم را از شركتهاي EPIL و پخش فرآورده هاي نفتي ايران كسب نموده است.

شركت مهندسي فناوري دانش خوردگي در طي سالهاي فعاليت خود موفق به نسب دستگاه هاي متعدد در شهرهاي مختلف كشور از جمله تهران، كرج، قم، بهبهان، چالوس، شهريار، رشت و.. نموده است.

از ديگر خدمات اين شركت طراحي و مهندسي جهت اجراي سيستم بازيافت بخارات بنزين (با توجه به موقعيت مكاني تجهيزات هر جايگاه) ، نصب سيستم (Stage 1, Stage 2)، خدمات پس از فروش و آموزش مي باشد.

قرارداد ها


لیست قرارداد های VR Refiner
1 تهران – میدان پروین – یک دستگاه انرژی سازان عصر جدید
2 تهران، خیابان شریعتی- یک دستگاه انرژی سازان عصر جدید
3 کاشان، مارال ستاره – یک دستگاه مجتمع گردشگری مارال ستاره
4 بهبهان – یک دستگاه ارجان سوخت
5 شهریار- یک دستگاه پیشگامان صنعت خراسان
6 چالوس، یک دستگاه پیشگامان صنعت خراسان
7 کرج- جایگاه شرکتی- یک دستگاه و تجهیزات اسیج دو شرکت ملی پخش فراورده های نفتی البرز
8 گیلان- رشت- یک دستگاه بومی سازی شده پتروگازپارس کیهان
9 ارومیه – 7 دستگاه بومی سازی شده مهتاب ارومیه